Mapa a seznam děl v kampusu ČVUT

V mapě jsou zanesena všechna díla v kampusu. U všech děl najdete informace (pokud jsou) o umístění, materiálu, autorovi a roku.

Díla samostatně stojící

Díla integrovaná do staveb

1. Abstraktní kamenná mozaika

Umístění: průčelí poslucháren Fakulty stavební ČVUT
Materiál: lomový kámen
Autor: Martin Sladký
Rok vzniku: 1977 (návrh 1972)

2. Satirické nástěnné kresby

Umístění: stěny atria Národní technické knihovny
Materiál: černý lihový fix
Autor: Dan Perjovschi
Rok vzniku: 2008

3. Emblém FS

Umístění: průčelí nad vstupem do Fakulty strojní ČVUT
Materiál: tepaná měď
Autor: Alois Fišárek
Rok vzniku: 1965

4. Emblém FEL

Umístění: průčelí nad vstupem do Fakulty strojní ČVUT
Materiál: tepaná měď
Autor: Alois Fišárek
Rok vzniku: 1965

5. Interaktivní světelná instalace „Linky“

Umístění: fasáda budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT
Materiál: elektroinstalace, LED diody
Autor: Marian Karel, Josef Šafařík, Jakub Hybler, Roman Berka, (Adam Sporka)
Rok vzniku: 2016

6. Skleněné stély I.

Umístění: schodišťová hala Fakulty stavební ČVUT – budova B
Materiál: ocel, vrstvené sklo - řezané a leptané
Autor: Kapka Toušková, Bohumil Eliáš
Rok vzniku: 1978

7. Skleněné stély II.

Umístění: atrium Fakulty stavební ČVUT – schodiště budova A
Materiál: ocel, vrstvené sklo - řezané a leptané
Autor: Kapka Toušková, Bohumil Eliáš
Rok vzniku: 1978

8. Ozdobná dělící mříž FS

Umístění: vstupní hala Fakulty strojní ČVUT
Materiál: kov
Autor: Milan Halaška
Rok vzniku: 1964

9. Ozdobní dělící mříž FEL

Umístění: vstupní hala Fakulty elektrotechnické ČVUT
Materiál: kov, barevné sklo
Autor: Josef Liesler
Rok vzniku: 1964

10. Plastika „Pramen“

Umístění: před vstupem do Fakulty stavební ČVUT
Materiál: žula, dub, kov
Autor: Zdeněk Hůla
Rok vzniku: 1994

11. Skleněná plastika „Kniha“

Umístění: před vstupem do Studentského domu (ul. Kolejní)
Materiál: kov, tavené sklo s gravírováním
Autor: Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
Rok vzniku: 1986

12. Skleněná plastika „Iluzivní krychle“

Umístění: vstupní hala Fakulty architektury ČVUT
Materiál: sklo, kov
Autor: Marian Karel
Rok vzniku: 2010

13. Skleněná plastika (Průniky)

Umístění: před vstupem do Fakulty elektrotechnické ČVUT
Materiál: žula, sklo, kov, LED diody
Autor: Marian Karel
Rok vzniku: 2014

14. Turbína

Umístění: před vstupem do Fakulty strojní ČVUT
Materiál: kov
Autor: iniciátor prof. Petr Zuna (věnováno štěchovickou elektrárnou)
Rok vzniku: 2004 (současné osazení)

15. Památník parašutistům Československé armády

Umístění: středový pás ulice Technické
Materiál: žula, kov
Autor: neznámý
Rok vzniku: 1995

16. Lavička Ferdinanda Vaňka

Umístění: předprostor Národní technické knihovny (NTK)
Materiál: ocel
Autor: Lea Dostálová, Petr Pištěk
Rok vzniku: 2017

17. Dřevěný průchod (Letní dílna 2017)

Umístění: park I. Gándhíové (mezi FA a NTK)
Materiál: dřevo, ocel
Autor: Ateliér MáMa (Josef Mádr, Šárka Malošíková), studenti FA
Rok vzniku: 2017

18. Gobelín „Stavebnictví“

Umístění: zasedací místnost č. B169 Fakulty stavební ČVUT
Materiál: vlněná příze česaná
Autor: Cyril Bouda
Rok vzniku: 1978

19. Obraz „Jeřábi“

Umístění: zasedací místnost č. B169 Fakulty stavební ČVUT
Materiál: olej na plátně
Autor: František Jiroudek
Rok vzniku: 1977

20. Reliéfy 17. listopadu, Jana Palacha a CH. J. Wilenberga

Umístění: posluchárny Fakulty stavební ČVUT č. B-286, B280 a D1122a
Materiál: kov
Autor: neznámý
Rok vzniku: 2002

21. Obraz (postavy)

Umístění: Studentský dům - hlavní prostor menzy
Materiál: olej na plátně
Autor: Rudolf Riedlbauch
Rok vzniku: 1986

22. Gobelín (slunce)

Umístění: zasedací místnost č. A4-80 Fakulty elektrotechnické ČVUT
Materiál: vlněná příze česaná
Autor: neznámý (pravděpodobně: Podhajský, Kolařík)
Rok vzniku: neznámý

23. Sádrový reliéf

Umístění: zasedací místnost č. A4-80 Fakulty elektrotechnické ČVUT
Materiál: sádra
Autor: neznámý
Rok vzniku: neznámý

24. Hodiny a infotabule

Umístění: středový pás ulice Technické
Materiál: kov, sklo
Autor: neznámý
Rok vzniku: 1980

25. Vlajkové stožáry

Umístění: předprostor FSv, FEL, FS, Studentského domu a mezi FS/FEL
Materiál: kov
Autor: Eduard Řepka
Rok vzniku: 1978, 1984

26. Plastika „Stojící děvče“

Umístění: atrium Fakulty stavební ČVUT – budova C
Materiál: bronz
Autor: Milan Benda, Břetislav Benda, Josef Bursík a Luděk Todl
Rok vzniku: 1980

27. Figurální socha J. A. Komenský

Umístění: atrium Fakulty stavební ČVUT – budova C
Materiál: patinovaný bronz
Autor: Jan Hána
Rok vzniku: 1984

28. Busta Josef Zítek

Umístění: vstupní hala Fakulty architektury ČVUT
Materiál: bronz
Autor: Alois Rieber (původně), FA zhotovila bronzový odlitek
Rok vzniku: 2017

29. Busta Josef Brožek a Franc Josef Gerstner

Umístění: vstupní hala Fakulty strojní ČVUT
Materiál: bronz, mramor
Autor: Jindřich Severa
Rok vzniku: 1974

30. Busta František Křižík

Umístění: vstupní prostor Fakulty elektrotechnické ČVUT
Materiál: bronz, mramor
Autor: Jindřich Severa
Rok vzniku: 1980

Projekt vznikl v rámci jednoročního grantu SGS Zmapování výtvarných děl budovy FSv ČVUT v Praze a kampusu ČVUT – web, brožura a krátký filmový dokument, 2018. Hlavní řešitel: doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., spoluřešitelé: Ing. arch. Marek Mach, Ing. arch. Veronika Kastlová, Ing. arch. Martin Štibor, Mgr. Veronika Vicherková, Miloš Sedláček a Matěj Kvasnička. Dále děkujeme Alžbětě Vachelové a Petře Vlachynské.

Na projektu se v roce 2018 společně podíleli zaměstnanci a studenti FSv a FA ČVUT v Praze. Poděkování patří Archivu ČVUT, jednotlivým fakultám ČVUT za poskytnutí informací a možnost natáčení v jejich prostorech.

uvod